Om Dataföreningen i Sverige

dfsSedan den första starten för över 60 år sedan har Dataföreningen utvecklats från en begränsad krets av dataspecialister till en stor och bred förening för alla som använder datorer och IT-system i sina arbeten eller sina studier.

Dataföreningen i Sverige är en intressedriven och oberoende ideell förening för alla som arbetar med IT eller IT-relaterade uppgifter. 

Föreningen är indelad i sex geografiska kretsar med verksamhet nära dig och verkar under följande deviser – För IT i Sverige samt Kunskap och kontakter.

Under ett år arrangeras oftast mer än 400 aktiviteter, som till exempel nätverksträffar, studiebesök, konferenser, mässor och sociala träffar. 

Föreningen verkar för en sund IT-utveckling i samhället genom att delta i debatten, svara på remisser, initiera viktiga frågor etcetera. Dataföreningen har till exempel drivit frågan om IT-klyftan i e-samhället och fått gehör i riksdagen för behovet av en folkbildningsinsats.

Läs mer om Dataföreningen i Sverige



Kontakta mig!

Vill du veta mer? Fyll i din e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!