mPeira

Som affärsidé har mPeira en vision att hjälpa sina kunder att arbeta produktivare samtidigt som medarbetarna får roligare på jobbet.

Vår affärsidé är att hjälpa våra kunder att arbeta produktivare samtidigt som medarbetarna får roligare på jobbet. Vi hjälper och bistår individer, team och organisationer att ständigt förbättra och vidareutveckla sina verksamhets- och IT-processer.

Våra kännetecken är:

Bredd – mPeira har en bred kunskap och erfarenhet av många olika koncept, processer och metoder. Man behöver förstå mer än Agile för att lyckas med Agile.

Erfarenheter – bland medarbetarna finns nyckelpersoner som var med och introducerade agila tekniker till Sverige för 15 år sedan och därmed är bland de som arbetat längst med Agile i Norden.

Syn – mPeira säljer inte i första hand olika metoder eller tekniker, utan fokuserar på att lösa de faktiska problemen, hitta nyttan och hjälpa sina kunder ta vara på möjligheter.

Mätbarhet – den främsta ledstjärnan i leveransen är en mätbar och märkbar effekt.

Undervisning – undervisningen är mycket praktiskt orienterad och har en blandad pedagogik, vilket forskning har visat är det bästa sättet att överföra kunskap på.

Referenser – mPeira har många nöjda kunder. Några har delat med sig av sina erfarenheter på www.mpeira.se, och fler lämnas gärna ut vid intresse.

Läs mer på www.mpeira.se

Utbildningsledare

Per-Magnus Per-Magnus Skoogh har många års erfarenhet av att använda och införa agila processer och arbetssätt. Han var bland de första i Sverige med att börja använda formellt definierade agila arbetssätt, när han började arbeta med DSDM/Atern för 15 år sedan. 

Sedan dess har Per-Magnus använt Scrum, XP och andra agila tekniker i projekt i Sverige, Tyskland och England. Idag hjälper han och hans kollegor kunder att ta till sig olika agila tekniker med fokus på ökad verksamhetsnytta.

Mats Mats Janemalm har varit konsult inom system- och verksamhetsutveckling i många år och intresserar sig av spannet från verksamhetsutveckling, processer och modellering till teknik, arkitektur och design. Mats har arbetat många år som projektledare och har flera certifieringar.