Stockholms universitet

Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV) är Stockholms universitets största institution.

Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV) är Stockholms universitets största institution med en omsättning år 2012 på över 200 miljoner kronor, 282 anställda och närmare 5 800 studenter. Med sin nära relation till samhälle, väl utbyggda infrastruktur och starka ekonomiska bas har DSV de bästa förutsättningar att bedriva såväl svensk som internationell utbildning och forskning av högsta kvalitet.

Utbildningsledare

Gustaf Juell-SkielseGustaf Juell-Skielse är Fil. dr. i data- och systemvetenskap med långerfarenhet som verksamhetskonsult inom bl.a. Accenture och Acando. Gustaf är ansvarig för Stockholms universitets utbildningsprogram Affärssystem och tjänstedesign samt föreståndare för enheten för informationssystem vid institutionen för data- och systemvetenskap.

Aron LarssonAron Larsson - Fil. dr. i data- och systemvetenskap och har i sin forskning fokuserat på metoder och processmodeller för datorstödd risk- och beslutsanalys i olika verksamheter. Forskar vid Stockholms universitet och Mittuniversitetet.

Erik PerjonsErik Perjons - Fil. dr. i data- och systemvetenskap. Forskar vid Stockholms universitet och undervisar inom områdena verksamhetsmodellering, systemdesign och business intelligence. Erik har varit inblandad i flera internationella och svenska forskningsprojekt kring process- och tjänstedesign, kunskapshantering och verksamhetsstyrning.

Läs mer på www.dsv.se