Waymark

Waymark är ett litet Stockholmsbaserat IT-konsultbolag, bildat 2007 under namnet Aptly J, som sedan sommaren 2012 verkar under varumärket Waymark.

Våra tjänster baseras oftast på Java-plattformen och kunskap kring de kompetenser som erfordras för att utveckla IT-system. Vi jobbar med kravfångst, interaktionsdesign, arkitektur, programmering och test. Vi jobbar helst efter agila värderingar oavsett om det rör sig om traditionella metoder eller mer moderna. 

Testdrivet och automatiska tester tycker vi är bra och likaså CI, CM och aktiv förvaltning. Klienter kan vara rika, mobila eller webborienterade.

Läs mer på www.waymark.se

Utbildningsledare

PerPer Elgh har arbetat i IT-branschen sedan 1983, i roller som utvecklare, projektledare, konsultchef, vd för olika konsultbolag och nu ansvarig för Waymark.

MatsMats Gustafsson är teknisk fysiker. Han har varit konsult sedan slutet av 1980-talet och är en pionjär inom objektorientering och komponentbaserad systemutveckling. Mats har också arbetat med metodutveckling, främst inom Enator.

Jaan Haabma har lång erfarenhet av utveckling av komplexa tekniska system. Bland annat har han svarat för arkitektur och design av den objektorienterade databashanteraren EasyDB. Han har de senaste åren arbetat med utveckling av teknisk infrastruktur för storskaliga distribuerade system med hårda säkerhetskrav.

JimmyJimmy Flink är en datavetare och jobbar som konsult på Waymark. Han har arbetat som Lead Developer och har också en bakgrund som forskare och lärare vid Uppsala universitet. Jimmys intresse ligger inom kombinationen teknik, design, kommunikation och användande.