För dig som är Scrum Master och Certified Agile MasterAdvanced Agile Team Leadership

Fördubbla ditt teams produktivitet
Agila angreppssätt levererar helt underbara resultat när de fungerar väl, vilket är anledningen till att begreppen växer med stor kraft världen över.

Agile när det är som bäst och verkligen fungerar är fantastiskt, men samtidigt är det inte lätt, utan kräver betydligt mer av sina ledare. Vi har sett, och ser fortfarande, många team som börjar följa de grundläggande koncepten och därefter fastnar.

Det fungerar, och är bättre än förut, men hur kommer du vidare? Hur kan du komma så långt att man känner att det faktiskt fungerar på riktigt?

Kursen genomförs som företagsintern/företagsanpassad. Kontakta oss för mer information.

Våra övriga utbildningar inom området.

Många team börjar följa de grundläggande koncepten och fastnar sedan

Syfte

Kursen ger dig

Efter kursen har du en god förståelse och fördjupade kunskaper om vad som krävs för att bygga, leda och motivera ett starkt, självorganiserat team med inre driv.

  • Det innebär att du:
  • Förstår principer för ett mer avancerat och moget agilt ledarskap i team
  • Har med dig en rad konkreta verktyg och tekniker hem som du kan börja använda direkt
  • Är beredd att på allvar bygga färdigt den leveransmotor som ditt team kan och ska vara
  • Du förstår tydligt vilka komponenter som behövs, mjuka likväl som hårda

Målgrupp

Kurs för dig som

Kursen passar alla roller som ansvarar för att leda leveransteam eller vill tillgodogöra sig det agila perspektivet.

  • Kursen riktar sig till dig som exempelvis är verksam som: 
  • Teamledare
  • Projektledare
  • Gruppledare/gruppchef
  • Agil coach som vill få ett fördjupat perspektiv

Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!