Upphandling med AgileUpphandling, inköp och försäljning med Lean & Agile

Nya sätt att skapa mer värde till både kund och leverantör
I Sverige handlar bara den offentliga sektorn upp varor och tjänster för cirka 500 miljarder kronor om året. Till största delen baseras dessa upphandlingar på att vi i förväg tror oss veta vad som behövs. Stora resurser satsas på en omfattande styrning som skall säkerställa att allt blir som vi tänkt från början.

Grunden till ett effektivare arbete finns inom Agile och Lean som länge har tillämpats av framgångsrika företag i hela världen, både för internt arbete och i samarbete med externa parter. 

Vi visar att agila principer och värderingar kan göra stor nytta i alla situationer som innehåller ett visst mått av osäkerhet och komplexitet.

Sannolikheten är stor att delar av din egen organisation har börjat arbeta enligt någon agil metod som exempelvis Scrum. Kanske har utvecklingsavdelningen tillsammans med produktledning eller verksamhet kommit ganska långt i sitt förändringsarbete, och nu vill de ha din hjälp som inköpare att utforma arbetet med underleverantörer på ett bättre sätt. 

På motsvarande sätt behöver kanske du som är säljare eller marknadsförare etablera ett samarbete med en kund som kräver att din organisation skall arbeta agilt.

Kursen omfattar tre dagar.

Våra övriga utbildningar inom området.

Vi visar att agila principer och värderingar kan göra stor nytta i alla situationer

Syfte

Kursen ger dig

 • Under kursen får du lära dig:
 • En grundläggande förståelse för agila metoder och ramverk, samt hur dessa används i samarbete med externa parter
 • Hur du skapar de bästa förutsättningar för att få ut största möjliga nytta av ett agilt arbetssätt när man genomför upphandlingar
 • Argumentera för ett bättre arbetssätt genom att referera till lyckade fall i olika branscher och till nyttokalkyler som ser till helheten
 • Praktiskt börja tillämpa en rad av de tekniker som vi provar på under kursen
 • Bidra till att hela din organisation börjar arbeta agilt vilket leder till högra avkastning på både kort och lång sikt

Målgrupp

Kurs för dig som

Kursen vänder sig till dig som på olika nivåer är inblandad i samarbetet mellan din egen organisation och någon extern part.

 • Du är verksam som exempelvis:
 • Beställare
 • Linjechef
 • Projektledare
 • Scrum Master
 • Produktägare
 • Inköpare
 • Upphandlare
 • Ekonomichef

FÖRETAGSUTBILDNING

Finns som företagsutbildning

Utbildningen kan genomföras internt, antingen på plats hos er eller i våra lokaler. Den kan även anpassas med skräddarsytt innehåll om så önskas med innehåll från den egna verksamheten.

När utbilda internt?

Står hela eller en del av organisationen inför en förändring? I en situation när flera i samma organisation behöver genomgå en utbildning, är en företagsanpassad lösning ett bra och kostnadseffektivt alternativ.

Intresseanmälan

Namn

E-post

Telefonnumer

Antal deltagare

Ort

Datum


Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!