Beslutsunderlag genom BIBusiness Intelligence

Metoder för ett lyckat BI-projekt
Beslutsfattare, processansvariga, och systemansvariga har ett gemensamt behov av att samarbeta så att rätt information blir tillgänglig i rätt tid.

Kursen vänder sig till dig som planerar och implementerar processer och system för beslutsfattande, eller själv är beslutsfattare. 

Du får en ökad förståelse för möjligheterna med Business Intelligence (BI), och en god överblick över hur information används vid beslutsfattande. Kursen omfattar tre dagar.

Våra övriga utbildningar inom området.

Du får en ökad förståelse för möjligheterna med BI

Syfte

Vad kursen ger dig

Kursen bidrar till en bredare samsyn på BI och en ökad förståelse för hur BI implementeras och används. I sin tur underlättar det samarbetet mellan beslutsfattare, processansvariga, och systemansvariga med målet att ännu bättre beslut ska tas för att öka effektivitet och konkurrenskraft. 

Under tre dagar berörs de olika delarna av BI, och det ges även möjlighet till diskussion och reflektion. Kursen ges i samarbete med Stockholms universitet.

Målgrupp

Kursen är för dig som

  • Kursen riktar sig till processansvariga, systemansvariga och beslutsfattare. Exempelvis är du verksam som:
  • Affärsutvecklare
  • Affärsområdeschef
  • Ekonomichef
  • IT-arkitekt
  • IT-konsult
  • Logistikansvarig
  • Projektledare
  • Verksamhetsarkitekt

Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!