Metoder för ett lyckat BI-projekt

Under utbildningens tre dagar introduceras Business Intelligence och dess metoder. Du får även praktiskt tillämpa BI-metoder på en fallstudie och implementera delar av resultatet i ett IT-verktyg, samt genomföra ett BI-projekt.

Dag 1

 • Program – dag 1
 • Deltagarna välkomnas och lärarna presenteras
 • Introduktion till Business Intelligence och dess delar
 • Tekniska lösningar inklusive affärssystem
 • Diskussion kring BI – deltagarnas egna erfarenheter och behov
 • Beslutsfattande i organisationer och modeller för beslutsfattande
 • Beslutsfattandets roll på strategisk, taktisk och operativ nivå
 • Diskussion kring beslutsfattande – deltagarnas egna erfarenheter och behov
 • BI i beslutsfattande: omvärldsanalys, web mining och data mining
 • Verksamhetsanalys: performance management, process mining, målstyrning och nyckeltal

Dag 2

 • Program – dag 2
 • Metoder för BI: Six Sigma, Balanced Scorecard, Activity Based Costing
 • Diskussion kring metoder – deltagarnas egna erfarenheter och behov
 • IT-stöd för BI: datalager, fristående programvaror och integrerade programvaror
 • Fallstudie: utveckla en styrmodell för fallstudieföretag
 • Implementera styrmodell i vald programvaraAvslutande diskussion

Dag 3

 • Program – dag 3
 • BI-projektet: typiskt upplägg av BI-projekt, nytta och risker
 • Diskussion kring BI-projekt – deltagarnas egna erfarenheter och behov
 • Process mining med övningsexempel
 • BI:s framtid: nya metoder och tekniker
 • Myter om och kritik mot BI
 • Individuell reflektion – deltagarna reflekterar över sin egen organisation och hur de skulle kunna dra nytta av BI i den egna verksamheten
 • Avslutande diskussion

Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!