Metoder för ett lyckat BI-projekt

Många av de beslut som tas dagligen har stor påverkan på medarbetare och resultat, och en del påverkar även verksamhetens omvärld.

Men finns all den information som behövs för att ta de bästa besluten tillgänglig? Kanske är informationen felaktig eller bristfällig? Kanske ligger potentiellt användbar information dold i olika verksamhetssystem?

Business Intelligence (BI) är ett samlingsnamn för processer, metoder, och IT-system som används för att hantera stora informationsmängder. Användandet av BI fortsätter att öka för varje år, och BI blir allt viktigare för beslutsfattare på alla nivåer. Idag har verksamheter tillgång till ett allt större inflöde av data. 

Internet, sociala media, e-post, och affärssystem genererar inte endast mer data, utan även nya typer av data. Om man kan hantera (planera, organisera, och kombinera) inflödet på ett effektivt sätt, skapas nya möjligheter att analysera omvärlden och den egna verksamheten. BI erbjuder just denna möjlighet.

lärare

Lärare för kursen

Gustaf Juell-SkielseGustaf Juell-Skielse - Fil. dr. i data- och systemvetenskap med långerfarenhet som verksamhetskonsult inom bl.a. Accenture och Acando. Gustaf är ansvarig för Stockholms universitets utbildningsprogram Affärssystem och tjänstedesign samt föreståndare för enheten för informationssystem vid institutionen för data- och systemvetenskap.

Aron LarssonAron Larsson - Fil. dr. i data- och systemvetenskap och har i sin forskning fokuserat på metoder och processmodeller för datorstödd risk- och beslutsanalys i olika verksamheter. Forskar vid Stockholms universitet och Mittuniversitetet.

Erik PerjonsErik Perjons - Fil. dr. i data- och systemvetenskap. Forskar vid Stockholms universitet och undervisar inom områdena verksamhetsmodellering, systemdesign och business intelligence. Erik har varit inblandad i flera internationella och svenska forskningsprojekt kring process- och tjänstedesign, kunskapshantering och verksamhetsstyrning.

Kursen genomförs tillsammans med vår samarbetspartner Stockholms universitet – Institutionen för data- och systemvetenskap.

Praktisk information

Kursens upplägg

Utbildningen omfattar tre dagar. Den första dagen introducerar Business Intelligence och vanliga metoder. Under den andra dagen tillämpar vi BI-metoder på en fallstudie för att ägna den tredje dagen åt genomförande av ett BI-projekt.

Förkunskaper

Inga särskilda förkunskaper krävs för kursen.

Kursmaterial

Du kommer att få dokumentation i form av bilder från teoripassen och övningar med lösningsförslag, metodbeskrivningar och litteraturtips.

Företagsutbildning

Finns som företagsutbildning

Utbildningen kan genomföras internt, antingen på plats hos er eller i våra lokaler. Den kan även anpassas med skräddarsytt innehåll från den egna verksamheten.

När utbilda internt?

Står hela eller en del av organisationen inför en förändring? I en situation när flera i samma organisation behöver genomgå en utbildning, är en företagsanpassad lösning ett bra och kostnadseffektivt alternativ.

Intresseanmälan

Namn

E-post

Telefonnumer

Antal deltagare

Ort

Datum


Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!