ITIL, certifiering, testService Capability RCV

Release, Control & Validation
De 4 kurserna inom Service Capability vänder sig till deltagare som behöver djupa kunskaper om processerna och rollerna i ITIL. Service Lifecycle behandlas i kursen men primärt fokus är processer, funktioner, roller och aktiviteter med dess tillämpning och användning genom livscykeln. 

Kurserna inom Service Capability är rollbaserade moduler som alla har en separat certifiering. Varje kurs innehåller en gruppering av processer och roller inom ITIL avsedd för att ge deltagare en specifik kunskap över praxis och tillämpning relaterat till det dagliga arbetet.

Våra övriga utbildningar inom området

Syfte

Du lär dig 

Kursen vänder sig framför allt till dig som arbetar aktivt med att planera och utföra förändringar på IT-tjänster. Du får en fördjupad förståelse för samverkan mellan kravställning, testning och driftsättning samt vikten av att ha en väl fungerande configuration management.

Du får en djupare förståelse för den del av ITIL-ramverket som handlar om testning, validering och driftsättning av tjänster. 

MÅLGRUPP

Kurs för dig som

Denna 4-dagars kurs vänder sig till IT-proffs som behöver en djup förståelse för processer, roller, funktioner och aktiviteter relaterade till Release, Control & Validation inom Service Lifecycle.

Förkunskaper

Certifiering i ITIL Foundation samt praktiska erfarenheter från IT-verksamhet eller Service Management.

Certifiering

Denna kurs är certifieringsgrundande. Dag 4 har du möjlighet att skriva certifieringsprovet som leder till en certifiering i Capability Release, Control & Validation. Provet är på 120 minuter.


Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!