Ledarskap inom arkitekturCertifierad chefsarkitekt2

Ta en ledarroll inom arkitekturområdet
Ny kvalificerad ledarskapsutbildning för dig som arbetar inom arkitekturområdet!

Som chef eller ledare inom arkitekturområdet står du inför många spännande möjligheter och utmaningar. Därför har vi utvecklat en certifieringsgrundande ledarskapstbildningen som riktar sig till dig som arbetar som ledare – eller står inför en ledarroll – inom arkitekturområdet.

Utbildningen är den enda i sitt slag i Sverige och är framtagen i nära samråd med en referensgrupp bestående av åtta idag verksamma chefsarkitekter.

Utbildningen omfattar tolv dagar uppdelad på sex tillfällen och du certifierar dig enligt DFK-CCA.

En chefsarkitekt har god kompetens och erfarenhet inom de olika arkitekturdimensionerna

Syfte

Vad utbildningen ger dig

En chefsarkitekt har ofta en gedigen erfarenhet och kompetens inom de olika arkitekturdimensionerna – såsom affärsarkitektur, EA, IT-arkitektur, lösningsarkitektur, verksamhetsarkitektur och motsvarande – liksom inom IT-området.

Men ledarskapets olika dimensioner, med specifikt fokus på att leda organisationens arkitekturarbete och få genomslag för arkitekturarbetet internt, är av central betydelse för att uppnå bra resultat.

Som chefsarkitekt behöver du behärska rollen som chef och ledare, du behöver även god kunskap om arkitekturstyrning och kommunikation, ekonomi och organisation samt hur du bygger och använder ett ledningssystem som hjälper dig att navigera din organisations långsiktiga utvecklingsförmåga ur ett arkitekturperspektiv.

Det får du lära dig på vår utbildning!

Målgrupp

Utbildning för dig som

  • Utbildningen riktar sig till dig som är verksam som exempelvis:
  • Chefsarkitekter eller personer som står inför att ta denna roll – det kan vara affärsarkitekter, Enterprise- eller verksamhetsarkitekter, IT-arkitekter, lösningsarkitekter eller andra liknande roller inom EA-teamet
  • Konsulter inom EA-området
  • Du som har en strategisk roll inom arkitektur- och IT-området

Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!