Sveriges största utbildning av IT-arkitekter
Certifiering

Avsnitt 1

IT-arkitektur, begrepp och principer

Ger en bred förståelse för vad IT-arkitektur är och vad en IT-arkitekt gör. Vilka begrepp arkitekten rör sig , hur han arbetar samt hur långt IT-arkitektur som disciplin har kommit.

 • Innehåll:
 • Arkitektur som begrepp och arbetsområde
 • Rollen som IT-arkitekt – vad en IT-arkitekt gör
 • Standarder inom IT-arkitektur
 • Arkitektur – vad, varför och hur – struktur och funktion, om system, komponenter och gränssnitt, mönster och stilar, arkitektur på olika abstraktionsnivåer och med olika perspektiv, att beskriva en arkitektur
 • Hur verksamhetskraven styr arkitekturvalet
 • Att skapa en IT-arkitektur

avsnitt 2

Verksamhetsnära arkitektur

Avsnittet ger en förståelse för vad som bör ingå i en verksamhetsnära IT-arkitektur, hur man tar fram den, hur den kan dokumenteras samt hur den kan användas.

 • Innehåll:
 • Verksamhetsnära arkitektur och verksamhetsobjekt
 • Verksamhets- och systemmodellering
 • Att beskriva arkitekturer, från stadsplan till detaljmodeller
 • Specifikation och användning av verksamhetskomponenter
 • Branscharkitekturer, mönster på verksamhetsnivå
 • Praktikfall
 • Övergripande arkitekturarbete – erfarenheter

Avsnitt 3

Teknisk IT-arkitektur 

Avsnittet ger en förståelse för vad som ingår i en teknisk infrastruktur och de grundläggande problemen vid uppbyggnad av distribuerade komponentbaserade system.

 • Innehåll:
 • Komponenter och distribuerade system
 • Arkitekturproblem vid utformning av distribuerade system
 • Tekniska typarkitekturer med praktikfall
 • Teknikval, middleware, Internet, säkerhet
 • Den fysiska infrastrukturens betydelse

Avsnitt 4

Att värdera en arkitektur, mönster och ramverk, metoder

Avsnittet fokuserar på arkitekturens kvalitativa egenskaper och hur dessa värderas. En metod för värdering av alternativa arkitekturer presenteras och övas. Användning av mönster och ramverk som stilbildare och konstruktionshjälpmedel vid arkitekturutformning och systembygge illustreras. Avsnittet belyser också hur arkitekturutformning hanteras i olika utvecklingsmetoder.

 • Innehåll:
 • Att värdera och välja arkitekturlösning
 • Mönster och ramverk som konstruktionshjälpmedel
 • Erfarenheter av egenutvecklade och kommersiella ramverk
 • Utvecklingsmetoder och arkitekturutformning
 • Att dokumentera en arkitektur
 • UML för arkitekturbeskrivning
 • Agilt arkitekturarbete

Avsnitt 5

Tjänster och systemintegration

Att tillämpa och fördjupa teori från tidigare avsnitt på området systemintegration och tjänsteorientering. Att öva på att identifiera och prioritera krav utgående från systems önskade funktionalitet samt att utforma arkitektur och infrastruktur.

 • Innehåll:
 • Tjänsteorienterad arkitektur
 • Webbtjänster
 • Systemintegration
 • Praktiska erfarenheter av tjänster och integration
 • Molnarkitektur

Avsnitt 6

Arkitekturen, arkitekten i systemlivscykeln – lönsamhet och kvalitet

I detta sista avsnitt knyter vi samman de tidigare avsnitten genom att behandla arkitekturens och arkitektens roll för åstadkomma kvalitet och lönsamhet över hela systemlivscykeln. Deltagarna kommer att redovisa resultaten av sina projektarbeten.

 • Innehåll:
 • Test och testbarhet hos arkitekturer
 • Lönsamhetsbedömningar
 • Hur får man ledningen intresserad av IT-arkitekturfrågor
 • Redovisning av projektarbeten
 • Certifiering

Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!