Sveriges största utbildning av IT-arkitekter
Certifiering

Utbildningen ska förbereda för arbete med arkitektur för IT-system, såväl utveckling och värdering som förvaltning.

Förutom din personliga handledare, möter du även ett tjugotal experter under din utbildning. Du har även möjlighet att ta med ett verkligt case som du arbetar med under utbildningens gång. 

Handledare

Handledare

Per Elgh Per Elgh har arbetat i IT-branschen sedan 1983, i roller som utvecklare, projektledare, konsultchef, vd för olika konsultbolag och nu ansvarig för Waymark.

Mats Gustafsson Mats Gustafsson är teknisk fysiker. Han har varit konsult sedan slutet av 1980-talet och är en pionjär inom objektorientering och komponentbaserad systemutveckling. Mats arbetar idag som IT-arkitekt på Waymark.

Michael Thurell är konsult med närmare 30 års erfarenhet av objektorientering och modellering. Han har arbetat med de flesta OO-språk och OO-metoder med fokus på C++, C# och .NET

Michael arbetar nu med IT-arkitektur, modellering, utbildning och utveckling inom dessa områden.

Lärare

Lärare

Dessutom medverkar ytterligare ett tjugotal experter som presenterar fördjupningar inom sina specialområden.

PRAKTISK INFORMATION

Utbildningens upplägg

Utbildningen är tolv dagar lång och uppdelad i sex block om två dagar. Utöver de tolv dagarna krävs minst lika mycket tid för egna självstudier och det projektarbete som ligger till grund för certifieringen.

Du har även möjlighet att arbeta med ett verkligt case den egna verksamheten.

Kort efter anmälan får du en bekräftelse per e-post, tillsammans med all praktisk information.

Utbildningen genomförs tillsammans med vår samarbetspartner Waymark.

Certifiering

Utbildningen ger möjlighet till certifieringen DFK-CIA. För certifiering krävs 100% deltagande i samtliga utbildningsavsnitt, utförda inlämningsuppgifter, godkänt projektarbete samt en godkänd slutpresentation av projektarbetet. 

Förkunskaper

Inga formella förkunskaper fordras. Däremot är det önskvärt med flerårig erfarenhet av systemutveckling i någon roll som designer, modellerare, teknisk projektledare, etcetera. Programmeringskunskap är inte nödvändig men en fördel.

FÖRETAGSUTBILDNING

Finns som företagsutbildning

Utbildningen kan genomföras internt, antingen på plats hos er eller i våra lokaler. Den kan även anpassas med skräddarsytt innehåll från den egna verksamheten.

När utbilda internt?

Står hela eller en del av organisationen inför en förändring? I en situation när flera i samma organisation behöver genomgå en utbildning, är en företagsanpassad lösning ett bra och kostnadseffektivt alternativ.

Intresseanmälan

Namn

E-post

Telefonnumer

Antal deltagare

Ort

Datum


Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!