Driv framgångsrika utvecklings- och förändringsinitiativ

Utbildningen består av totalt 12 dagar indelat i sex block. Utbildningen genomförs under cirka fem månader där teori varvas med praktiska övningar och hemuppgifter. Förutom våra lärare engageras en rad gästtalare som är experter inom respektive område.

Innehåll

Utbildningens innehåll

 • Affärens inverkan på verksamhetsutveckling
 • Verksamhetsutveckling med fokus på flödeseffektivitet
 • Praktisk kundorientering, kundvärden
 • Olika ansatser att initiera en verksamhetsutveckling
 • Omvärldsbevakning och metoder för omvärldsanalys
 • Praktisk processutvecklingsmetod
 • Beskriva processer på en övergripande och detaljerad nivå
 • Hitta förbättringsmöjligheterna som utvecklar verksamheten
 • Att ta sig från idagläge till imorgonläge
 • Kreativitet som utvecklar verksamheten
 • Agera som seminarie-/workshopledare
 • Planera och genomför workshops
 • Varför mäter vi?
 • Säkerställ processmål som bidrar till verksamhetens strategiska mål
 • Etablera mål, mått och mätpunkter för processer
 • Skapa spårbar styrning och drivkraft
 • Mätning av processeffektivitet
 • Roller och ansvar i en processorienterad organisation
 • Identifiera kompetensbehov
 • Etablera organisationen för ständig verksamhetsutveckling
 • Möjliggör för ständiga förbättringar med Lean som grund
 • Samverkan mellan verksamhet och IT
 • Informationsförsörjning till processer
 • Analys av samband mellan processer och dess informationsbehov
 • Att ta fram en informationsmodell
 • Kravställa IT-stöd
 • Att lyckas med förändringsarbetet
 • Förändringsledarens roll
 • Faktorer för att lyckas med en förändring
 • Förändringsledning i praktiken
 • Att hålla fast vid en förändring
 • Hur vi uppnår önskat beteende
 • Systemtänkande och självorganisation
 • Grupputveckling och ledarskap
 • Tjänstedesign
 • Utforska och utveckla nya idéer och koncept
 • Agil utveckling, prototyper och test
 • Lansering och presentation av nya tjänster
 • Övningar, hemuppgifter och examination
 • Praktiska övningar i grupp och enskilt under utbildningsdagarna
 • Hemuppgifter, enskilda och i grupp
 • Skriftlig enskild examination
 • Gruppexamination

Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!