Bli certifierad specialist inom ITILChange Management

Certifierad specialist
Kursen ger dig en förståelse för principerna samt praktisk erfarenhet av att använda bästa praxis i branschen för Change Management.

Du får även insikt om hur denna process kan införas och styras i en organisation samt hur du kan tillämpa dem i arbetet. Kursen har också till syfte att ge tillräckliga kunskaper för en certifiering till Specialist Change Manager.

Kursen omfattar två dagar.

Våra övriga utbildningar inom området.

Bästa praxis i branschen för Change Management

Syfte

Kursen ger dig

 • Efter avslutad kurs kan du som kursdeltagare:
 • Förklara mål och syftet med Change Management
 • Förstå och förklara processer och roller inom Change Management (ChM)
 • Använda olika metoder, standarder (ISO 20000), Best Practices (ITIL och COBIT) och riktlinjer som är relevanta för ChM
 • Utveckla och förbättra kund- och affärsfokus för ChM
 • Prioritera och bedöma effekterna av föreslagna förändringar
 • Bedöma och hantera risk, nytta och kostnad för föreslagna förändringar
 • Hantera godkännandeprocessen
 • Hantera förändringar genom sin livscykel
 • Definiera och komma överens om förändringsmodeller och standardförändringar
 • Producera och hantera Forward Schedule of Changes
 • Samordna och koordinera resurser för att hantera förändringar, baserat på prioriteringar
 • Övervaka och hantera framtagande, testning och genomförande av godkända ändringar
 • Analysera Change ärenden och statistik, samt föreslå aktiviteter för att minska antalet misslyckade ändringar i samarbete med andra processer
 • Producera ChM rapporter för spridning samt tolka och använda dess innehåll
 • Förstå det ömsesidiga beroendet mellan Change Management och andra IT-områden och processer
 • Hjälpa till med planering och införande av Change Management
 • Förstå och förklara vikten av en enhetlig ChM

Målgrupp

Kurs för dig som

Kursen riktar sig till dig som arbetar eller planerar att arbeta med Change Management ur ett ledningsperspektiv.

 • Kursen riktar sig till:
 • Individer som behöver praktiska kunskaper om branschens bästa praxis i Change Management och hur kunskapen kan användas för att höja kvaliteten på IT Service Management inom en organisation
 • Processägare som skall definiera en process och utöva ledning och styrning av dessa
 • Övrig ledningspersonal involverad i IT Service Management ledning och styrning och som behöver specialkunskaper i detta område
 • Individer som vill certifiera sig i sin yrkesroll

Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!