Certifierad specialist

Innehåll

Dag 1–2

 • Begrepp och principer:
 • Skillnaden mellan att hantera (manage) och styra (governance) tjänster och processer
 • Riktlinjer och principer som stödjer effektiv Service Transition
 • Principer för Governance-ramverk
 • Syfte, mål, värde och omfattning av Service Transition med fokus på Change Management
 • Definition och användning av RFC, Change-modeller såsom standard, normal och akut
 • Enhetlig Change-process för hela tjänsteleveransen
 • ITIL® och dess tillämpning på Change Management:
 • Organisation och roller inom Service Transition med fokus på Change Management
 • De viktigaste Change Management-riktlinjerna inom ITIL®
 • Gränssnitt med och beroende av andra delar av ITIL ®
 • Implementationsaspekter rörande Change Management
 • Change Management och Outsourcing
 • En generisk Change-process, inbegripet:
 • Omfattning av processen
 • Aktiviteter, metoder och modeller
 • Triggers, input och output samt samspel med övriga Service Transition processer, framförallt Service Asset & Configuration Management, Release & Deployment Management, Service Validation and Testing samt Change Evaluation
 • Mål och mätning av processen
 • Kraven i ISO/IEC 20000 standard:
 • Strukturen, syftet och användning av ISO/IEC 20000
 • De viktigaste Change Management kraven i del 1 av standarden
 • Underlag från del 2 i standarden
 • Förändringsledning i Service Transition:
 • Kunskap om hantering av intressenter genom användande av kommunikation och stakeholdermanagement
 • Betydelsen och hantering av ABC (Attityd, Beteende och Kultur) för ett lyckat införande av Change Management
 • objekt 3
 • COBIT® och dess tillämpning på Change Management:
 • Struktur syfte och användning av COBIT®
 • De viktigaste målen från COBIT ® rörande Change Management

Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!