IT Governance-ramverket

Dag 1–3

Innehåll

 • Introduktion till IT Governance och COBIT
 • Definitioner
 • Principer
 • Behovet av IT Governance och ett ramverk för kontroll
 • Utmärkande för ett ramverk för kontroll
 • Översikt av ramverket COBIT
 • Värde, begränsningar, komponenter och fördelar
 • Koppla samman COBIT och IT Governance
 • Premisser och principer för COBIT
 • COBIT-kuben – ramverket
 • Översikt av COBIT-komponenterna
 • Koppla samman verksamhetsmål, IT-mål och IT-processer
 • Ramverk, kontrollobjekt och kontrollpraxis
 • Ledningsinstruktioner
 • Revisionsinstruktioner
 • Cobit och IT-miljön
 • Position jämfört med andra standarder och ramverk
 • Anpassning till lagar och förordningar
 • COBIT och Sarbanes-Oxley (Sox)
 • Inför certifiering
 • Tips och råd inför COBIT Foundation-certifieringen
 • Hur certifieringen går till

Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!