Personlig data, personuppgiftslagen, datskyddslagenDataskydds­förordningen

Nya PuL
Under våren 2016 tog EU beslut om den nya Dataskyddsförordningen (Allmän dataskyddsförordning) som ska tillämpas av EU:s alla medlemsstater från och med den 25 maj 2018. Detta innebär att organisationer nu har mindre än två år på sig att se över sina processer och uppfylla de nya kraven. 
Lagen kommer att innebära den största förändringen för företag och myndigheter inom integritetsskyddsområdet sedan PuL trädde i kraft 1998.

Kursen genomförs som en halvdag (13:00–17:00) där vi går igenom de viktigaste reglerna i dataskyddsförordningen och jämför dessa med dagens personuppgiftslag så att du tydligt ska kunna se vad förordningen kommer innebära för din organisation.

I förordningen finns bl.a. kännbara sanktionsavgifter om regelverket inte efterföljs, samt krav på att den personuppgiftsansvarige under vissa förutsättningar ska utse ett dataskyddsombud (det som i PuL kallas personuppgiftsombud).

Dataskyddsombudet ska ha yrkesmässiga kvalifikationer och sakkunskap om lagstiftning och praxis avseende uppgiftsskydd. Dataskyddsombudet kan vara en anställd som uppfyller kvalifikationskraven eller en externt anlitad person med den efterfrågade kompetensen.

Syfte

Kursen ger dig

Den här halvdagskursen ger dig en överblick över dataskyddsförordningens regelverk så att du och din organisation kan känner er trygga i att ni behandlar personuppgifter på ett lagligt sätt. 

Till skillnad från den tidigare lagen kommer de som inte följer lagstiftningen straffas hårt, med böter på upp till 20 miljoner euro eller 4% av den konsoliderade omsättningen hos hela koncernen. Böter kan t.ex. utfärdas till dem som behandlar personuppgifter fast man inte får det eller om man inte lämnar erforderlig information till de registrerade.

MÅLGRUPP

Kurs för dig som

Lagen påverkar de organisationer som samlar in, lagrar eller processar personlig data. Alla som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med personuppgifter bör gå utbildningen.

LÄRARE

Kursledare

Lärare för utbildningen är juristen Kristina Blomberg som arbetat med integritetsskyddsfrågor i över 40 år. Hon har under drygt 20 år arbetat som jurist, handläggare och utbildare vid Datainspektionen efter att ha tjänstgjort som jurist och datalagsexpert under ca 10 år vid Statistiska Centralbyrån. Sedan 2007 driver hon utbildnings- och konsultföretaget PuL-Pedagogen Sverige AB.


Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!