Design Thinking, utveckling, problemlösning Design Thinking

IT-arkitektur med designperspektiv
Om du som IT-arkitekt skulle börja se dig själv som designer, hur skulle det påverka ditt arbete? Det är här Design Thinking kommer in.

Begreppet designtänkande – Design Thinking – har fått upp den digitala världens ögon som ett sätt att utforma effektiva lösningar. Metoden är särskilt lämpat för att driva it-arkitekturfrågor i en agil och föränderlig miljö.

Kursen applicerar teorierna kring Design Thinking, agil utveckling och Lean vilket skapar ett inkluderande arkitekturarbetet där flera synsätt tas i beaktning.  Resultatet blir ett ingenjörskap som förenas med mjuka värden.

  • Design Thinking möjliggör:
  • Holistiskt angreppssätt till problemlösning
  • Sätter de olika intressenterna i centrum till designbeslut
  • Möjliggör att involvera fler i arkitekturprocessen
  • Faciliterar innovation i arkitekturen

Kursen är speciellt lämpad för arkitekter vilka vill utmana konventionella sätt att tänka och vidareutveckla sin roll i samspelet med affärsintressenterna.


Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!