Digital Transformation

Utveckla organisationers digitala förmågor
Den digitala utvecklingen ändrar förutsättningar för hur organisationer bedriver sin verksamhet och kräver att digitalt integreras i alla aspekter av verksamheten, från kanalstrategier, processer och data, till den operativa verksamhetsmodellen med incitamentsmodeller och organisationskulturen.

Genomslaget av digitaliseringen går på tvärs över flera organisatoriska enheter och är av sådan karaktär att en enskild enhet själv inte klarar av att implementera de digitala teknikerna. Linjeorganisationen är idag optimerad för att leverera på den existerande affärsmodellen och saknar resurser och förmåga att hantera förändringar på tvärs.

Produktutveckling får större inslag av digitala funktionaliteter och den traditionella IT-sidan behöver hantera mer komplexa beröringspunkter till organisationernas IT-stöd. Gränserna suddas ut mer och mer.

Komplexiteten i förändringarna som digitaliseringen medför ökar och gapet till organisationernas förändringsförmåga ökar. Organisationers behov av att snabbt ändra strategisk riktning är redan stor och blir större. För många organisationer blir förmågan till ständig förändring en överlevnadsfråga. Då har man inte råd att misslyckas med att implementera de olika digitaliseringsinitiativen.

SYFTE

Utbildningen ger dig

Syftet med utbildningen är att ge en översikt över de digitala drivkrafterna och hur digitaliseringen påverkar organisationer och företag, samt vad som krävs för att utveckla en organisations digitala förmåga.

Utbildningen ger en sammanhängande bild av de digitala krafter som verkar, hur de påverkar organisationer och olika verksamheter, vad du kan göra för att ta kontroll över din digitala agenda, och hur du utvecklar och stärker din organisations digitala förmåga.

LÄRARE

Utbildningsledare

Steve Brdarski har lång erfarenhet av komplexa transformationsprogram av varierande karaktär inom olika typer av branscher.

Steve utvecklar best practices och metoder för hur IT-baserade affärstransformationer kan genomföras i praktiken, och coachar och rådger kunder på exekutiv nivå inom projekt-, program- och transformationsledning med fokus på affärsstrategiernas koppling till strukturer och IT-stöd.

Anders Persson har mångårig ledar- och konsulterfarenhet av förändringar av teknik, information och arbetssätt inom IT-verksamhet. Han är van vid hur genomgripande förändringar ställer krav på teknisk förståelse och organisatoriska utmaningar.

Anders har varit involverad i flera komplexa förändringar såsom uppbyggnad av olika typer av IT verksamheter från grunden men också som programledare för en av de större avregleringarna.

MÅLGRUPP

Utbildningen för dig som

 • Utbildningen riktar sig till dig som arbetar i organisationer och företag i förändring och där digitaliseringen redan har fått ett genomslag, exempelvis:
 • Linjechefer
 • Affärsarkitekter
 • Verksamhetsarkitekter
 • IT-arkitekter
 • Chefsarkitekter
 • Projektledare
 • Programledare
 • CIO
 • CTO
 • COO
 • CEO
 • Managementkonsulter 
 • IT-konsulter eller andra yrkesbeskrivningar med en strategisk roll i verksamheten

Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!