Utveckla organisationers digitala förmågor

Utbildningen ger dig en översikt över de digitala drivkrafterna och hur digitaliseringen påverkar organisationer och företag, samt vad som krävs för att utveckla en organisations digitala förmåga.  

 • I första passet går vi igenom:
 •  De digitala drivkrafterna.
 • De viktigaste digitala trenderna på marknaden – från automatisering av aktiviteter till smarta självstyrande produkter.
 • Några definitioner av digitalisering och ramar in omfattningen av digitaliseringen.
 • I andra passet går vi igenom digitaliseringens påverkan på organisationer och företag:
 • Vilka effekter räknar man med att digitaliseringen kommer att ge?
 • Hur påverkas organisationer av digitaliseringen?
 • Vilka konsekvenser får digitaliseringen på hur man organiserar sig?
 • Utmaningar och svårigheter med att hantera digitaliseringen. Vad är svårt med digitalisering? Varför lyckas några och andra misslyckas?
 • Tredje passet omfattar hur man kan översätta digitaliseringens möjligheter och behov till sin egen organisations behov och förutsättningar, och hur man styr den digitala agendan:
 • Hur sätter man riktningen på digitaliseringen? 
 • Vilka delar behöver man justera? 
 • Hur uppskattar man omfattningen av digitaliseringen? 
 • Vilka är framgångsfaktorerna för att genomföra digitaliseringens möjligheter?
 • Slutligen går vi igenom vad som krävs för att utveckla en organisations digitala förmåga, och hur man säkerställer att man lyckas implementera sin digitala agenda och uppnå önskade effekter:
 • Hur kommunicerar man den digitala transformationen internt?
 • Hur bygger man kompetensen i organisationen för att driva och implementera digitala agendor?
 • Framgångsfaktorer för ett lyckat genomförande

Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!