Disruptiva affärsmodeller

Framtidens smarta affärer
Har du märkt hur nya typer av digitala lösningar och förändrade kundbeteenden verkar förändra er branschlogik? Har du sett hur helt nya typer av aktörer ger sig in på er spelplan? Disruptiva spelare som lyckas ta ett stort språng och med nydanande lösningar förändrar förutsättningar för en hel marknad. Kvar blir ett gäng omkörda konkurrenter, vars tjänster i värsta fall är förlegade.

Offensiva företag driver därför idag vidareutveckling på flera fronter där disruptiv affärsmodellinnovation är en av de viktigaste. Kända exempel är Tesla, Uber, Airbnb och Netflix – alltså affärsmodeller som kombinerar olika saker för att lösa ett kundbehov på ett nytt sätt. I många fall handlar det om att kombinera befintliga tjänster med nya tekniska och digitala möjligheter.

Men vad innebär egentligen disruptiv affärsmodellinnovation? Hur kan din organisation dra nytta av det? Kan stora företag bli lika snabbfotade som små startups? Frukostmötet ger dig verktyg, ett flertal exempel samt en stor dos inspiration!

AGENDA

Program

 • Agenda 8:30 -10:00
 • Vi sätter nyskapande tjänster, kunddriven innovation och nya affärsmodeller i fokus                     
 • Exempel på företags affärsmodeller och vad som gör att de har skapat tillväxt och lönsamhet
 • Vi delar med oss av fem framgångsfaktorer för att lyckas i transformation av nya affärsmodellersom, som alla kan använda oavsett bransch
 • Vi presenterar även våra utbildningar Business Model Design och Certifierad affärsarkitekt Master

FÖRELÄSARE

Du lyssnar till

Presentationen hålls av Robert Elm och Torbjörn Olsson från IRM Business Innovation.

Robert och Torbjörn ansvarar för Dataföreningen Kompetens certifierande program för affärsarkitekter. Kursinnehållet är baserat på Alexander Osterwalders ramverk och nydanade visuella tänkesätt som har blivit en internationell de facto-standard för innovationsarbete med affärsmodeller.

MÅLGRUPP

Möte för dig som

 • Exempel på roller som har nytta av presentationen och utbildningsprogrammet är:
 • Strategiansvariga
 • Verksamhetsledare
 • Affärsutvecklare
 • Produkt- och tjänsteansvariga
 • Entreprenör eller intraprenörer
 • Innovatörer
 • Verksamhets- eller IT-arkitekter
 • Verksamhetsutvecklare
 • Program- eller projektledare

Kan du inte vara på plats – se det live!

Vi kommer även att direktsända mötet via webben med start klockan 08:30. 

Anmäl dig här så mejlar vi länk till sändningen dagen innan mötet.  


Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!