För testare och testledare

En tvådagarskurs som lär dig testprocessen från start till slut, både i traditionell och agil utveckling.

  • Introduktion i strukturerad testning
  • Risker med bristfällig kvalitet
  • Felens kostnad
  • Agilt och traditionellt testarbete
  • Roller i testarbetet
  • Tvärfunktionella team
  • Test genom programvarans livscykel
  • Testnivåer
  • Komponenttest, integrationstest, systemtest och acceptanstest
  • Test i samband med förvaltning
  • Regressionstester för att hitta följdfel
  • Vikten av spårbarhet
  • Röktester
  • Testplanering
  • Teststrategi för varje system
  • Testplan för varje testnivå
  • Standarden IEEE 829
  • Tidsuppskattning med planning poker
  • Användning av burn-down chart
  • Testfall och andra testunderlag
  • Detaljer i testfall
  • Hur man kan använda checklistor
  • Ad hoc-testning
  • Utforskande testning
  • Testdesigntekniker
  • Att använda testdesigntekniker för att skapa mer effektiva testfall
  • Gränsvärdestester
  • Positiva och negativa tester
  • Statiska och dynamiska tester
  • Black box och white box
  • Såpoperatest
  • Genomförande av tester
  • Det dagliga testarbetet
  • Dokumentet testlogg
  • Omtest och regressionstest
  • Felrapportering
  • Uppföljning av testerna
  • Testrapport
  • Test av användbarhet
  • Principer för användbarhet
  • Användningstester
  • Testverktyg
  • Översikt testverktyg
  • Demo administrativt verktyg
  • Demo automatisering av systemtest/acceptanstest
  • Avslutning
  • Sammanfattning av kursen
  • Användbara länkar
  • Litteraturtips

Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!