Certifierad specialist

Dag 1-2

 • Begrepp och principer:
 • Att skapa balans inom Service Operation, Operationell hälsa, leverans av god service
 • Ansvar och mål för Service Desk och Incident Management
 • Definition och användning av Incidents, Problems, Requests, Changes och Events
 • Olika typer av Service Desk, fördelar och nackdelar
 • Konsekvenser av en outsourcad Service Desk och Incident Management
 • Resursfördelning, överväganden, bemanning, skift, kompetens och kunskap nivåer
 • ITIL® och dess tillämpning på Service Desk och Incident Management:
 • Organisation och roller inom Service Operation med fokus på Service Desk och Incident Management
 • De viktigaste Service Desk och Incident Management riktlinjerna inom ITIL
 • Gränssnitt med och beroende av andra delar av ITIL
 • Business case för Service Desk och Incident Management
 • Implementationsaspekter rörande Service Desk och Incident Management
 • Service Operation och Outsourcing
 • Styrning, mätning och förbättring av Service Desk och Incident Management
 • En generisk incidenthantering, inbegripet:
 • Incidenter och deras hantering
 • Incidentens livscykel
 • Specialfall – Major and Security Incidents
 • Teknisk support och eskalering
 • Andra tillhörande områden och processer, t.ex. hantering av Events, Requests, Changes, Projects, Problem och Known Errors
 • Kraven i ISO/IEC 20000 standard:
 • Strukturen, syftet och användning av ISO/IEC 20000
 • De viktigaste Service Desk och Incident Management kraven i del 1 av standarden
 • Underlag från del 2 i standarden
 • Verktyg, metoder och tekniker
 • Kunskap om och användning av Service Desk och Incident Management supportverktyg
 • Typiska Service Desk och Incident Management verktyg
 • COBIT® och dess tillämpning på Service Desk och Incident Management:
 • Struktur syfte och användning av COBIT®
 • De viktigaste målen från COBIT ® rörande Service Desk och Incident Management
 • ABC of ICT® och dess tillämpning på Service Desk och Incident Management:
 • Struktur syfte och användning av ABC of ICT®
 • Hur ABC påverkar införandet och användandet av Best Practices
 • objekt 3

Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!