ITIL-kurs på svenska och engelskaIncident Management

Certifierad specialist
Kursen ger dig en förståelse för principerna för samt praktisk erfarenhet av att använda bästa praxis i branschen för Incident Management.

Du blir också insatt i hur denna process kan införas och styras i en organisation samt hur du kan tillämpa den. Kursen ger dig även tillräckliga kunskaper för en certifiering som Specialist Incident Manager.

Kursen omfattar två dagar.

Våra övriga utbildningar inom området.

Bästa praxis i branschen för Incident Management

Syfte

Kursen ger dig

 • Efter avslutad kurs kan du:
 • Förstå och förklara processer, roller och funktioner med fokus på Service Desk (SD) och Incident Management (IM)
 • Använda olika metoder, standarder (ISO 20000), Best Practices (ITIL och COBIT) och riktlinjer som är relevanta för SD och IM
 • Utveckla ett business case för införande av SD och/eller IM
 • Utveckla och förbättra kund- och affärsfokus för SD och IM
 • Använda och förbättra IM-processen för lösningar av incidenter i SD och resten av IT-organisationen
 • Definiera krav på SD samt förstå, välja, utveckla och införa de lämpligaste lösningarna, både tekniskt och organisatoriskt
 • Hantera incidenter genom alla delar av livscykeln
 • Utveckla och definiera incident-kategorier och prioriteringar i samarbete med relevanta intressenter
 • Samordna och organisera resurser för att lösa incidenter baserat på prioriteringar
 • Analysera incidenter, rapporter och statistik
 • Föreslå lösningar i syfte att minska antalet framtida incidenter i samarbete med Problem Management
 • Producera SD och IM rapporter för spridning samt tolka och använda dess innehåll för styrning
 • Förstå det ömsesidiga beroendet mellan SD och IM och andra IT-områden och processer
 • Hjälpa till med planering för införande, förbättring och/eller outsourcing av SD och IM
 • Förstå vikten av ABC aspekter vid införande och förbättring av SD och IM

Målgrupp

Kurs för dig som

Kursen riktar sig till dem som arbetar eller planerar att arbeta med Incident Management ur ett ledningsperspektiv.

 • Kursen riktar sig till:
 • Individer som behöver praktiska kunskaper om branschens bästa praxis i Incident Management och hur det kan användas för att höja kvaliteten på IT Service Management inom en organisation
 • Service desk ansvariga eller process ägare som skall definiera en process och utöva ledning och styrning av dessa
 • Övrig ledningspersonal involverad i IT Service Management – ledning och styrning och som behöver specialkunskaper i detta område
 • Individer som vill certifiera sig i sin yrkesroll               

Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!