Strukturera informationen

Kursen kommer att ge dig förståelse för informationens betydelse vid verksamhetsutveckling.

Efter genomförd kurs kommer du att kunna identifiera, definiera och beskriva information i modellform, läsa och kvalitetsgranska informationsmodeller samt beskriva informationsbehovet i processer.

Pluskurser

Idag saknas det utbildningar inom informationsmodelleringsområdet utöver rena introduktionskurser eller produktspecifika kurser. Det gör att verksamheter sällan eller aldrig får full nytta av modelleringsarbetet. 

Man saknar gemensamma begrepp för att resonera om sin verksamhet i kombination med avsaknaden av en gemensam syn på informationen och arbetssätt för att bygga upp, hantera och förmedla den gemensamma kunskapen om verksamheten.

Av den anledningen har vi lanserat våra nya fortsättningskurser inom informationsmodellering, som känns igen på att de har ett plus (+) i kursnamnet. Kurserna ämnar ge en djupare förståelse för området och ge organisationer möjlighet att optimera sina utvecklingsprojekt.

För mer information om våra pluskurser inom modellering:

+Visualisering av modeller

+Modelleringsmönster

Lärare

Kursledare

Lars GunnarssonLars Gunnarsson från IRM arbetar med informationsmodellering inom kravspecifikation och har flera års erfarenhet från projekt inom såväl offentlig förvaltning som privat verksamhet.

Annika DubergAnnika Duberg från IRM har lång erfarenhet av verksamhetsutveckling och informationsmodellering från en rad olika företag och branscher. Annikas spetskompetens är informationsanalys och master data management i stora komplexa verksamheter.

Kursen genomförs tillsammans med vår samarbetspartner IRM.

Praktisk information

Kursens upplägg

Kursen omfattar två dagar. Kort efter anmälan får du en bekräftelse per e-post, tillsammans med all praktisk information.

I priset ingår kursdokumentation, lunch och kaffe.

Förkunskaper

Inga speciella förkunskaper krävs men du får störst behållning av kursen om du har praktisk erfarenhet av informationsmodellering och/eller processutveckling/processmodellering – gärna kombinerat med en teoretisk processutbildning.

Kursmaterial

Du kommer att få dokumentation i form av bilder och beskrivande texter från teoripassen, metodbeskrivningar och litteraturtips.

Nästa steg

För dig som vill fördjupa dina kunskaper inom processområdet erbjuder vi även en certifierande utbildning, Certifierad verksamhetsutvecklare.

Som verksamhetsutvecklare driver du en verksamhetsutveckling utifrån ett processperspektiv. Du får en gedigen utbildning där du lär dig att både processutveckla, styra processer och förändringsleda.

FÖRETAGSUTBILDNING

Finns som företagsutbildning

Utbildningen kan genomföras internt, antingen på plats hos er eller i våra lokaler. Den kan även anpassas med skräddarsytt innehåll från den egna verksamheten.

När utbilda internt?

Står hela eller en del av organisationen inför en förändring? I en situation när flera i samma organisation behöver genomgå en utbildning, är en företagsanpassad lösning ett bra och kostnadseffektivt alternativ.

Intresseanmälan

Namn

E-post

Telefonnumer

Antal deltagare

Ort

Datum


Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!