ITIL Practitioner

Det naturliga steget efter ITIL® Foundation där du fick grunderna i IT Service Management, på denna kurs lär du dig att anpassa och använda ramverket för att driva förbättringsarbete i din egen organisation. 

ITIL® Practitioner är en praktisk kurs där vi går igenom bland annat mätning, information och den organisatoriska förändringen som krävs för att förbättringen skall bli bestående.

Kursen består till större delen av praktiskt arbete där du får prova att använda flera olika verktyg för att underlätta ditt arbete med förbättringar. Kursen omfattar två dagar. 

Kursen är mycket populär att genomföra som en företagsintern utbildning. Läs mer här

Du får prova att använda flera olika verktyg för att underlätta ditt arbete

Syfte

Kursen ger dig

  • Du får lära dig:
  • Tillämpa dina teoretiska kunskaper inom ITIL
  • Driva förbättringar inom IT Service Management
  • Hantera förändringar ur ett större perspektiv
  • Organisatorisk förändring
  • Kommunikation
  • Mätning och rapportering
  • Mål och målnedbrytning för olika delar av organisationen

Målgrupp

Kurs för dig som

Tvådagarskursen vänder sig till it-personal som är engagerade i leveransen av it-tjänster och behöver en bra förståelse för att kunna tillämpa ”bästa praxis” inom IT Service Management. Du behöver ha genomfört kursen ITIL Foundation alternativt ha motsvarande kunskap.


Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!