Agile, Scrum, ProgramledningKan ett enda agilt team leverera ett helt program?

Välkommen till en inspirerande kväll där vi presenterar hur man med hjälp av mPeiras agila metodik skapade det hyperproduktiva teamet som lyckas leverera ett helt program.

Programmet som teamet driver genomförs på kommunalägda Söderenergi i Södertälje. Det kommer att pågå under cirka två års tid med ett team bestående av fyra anställda tillsammans med sju konsulter.

Målet är att effektivisera verksamheten genom att förbättra verksamhetsprocesserna, undanröja flaskhalsar, eliminera dubbelarbete och minska administrationen. Det består av en mycket viktig verksamhetsdel och en IT-del.

Kvällen startar med registrering och mingel från 17:30–21:00

Agenda

Du lyssnar till

Under kvällen kommer du att få lyssna till Per-Magnus Skoogh, en av de stora profilerna inom den agila rörelsen. Du träffar även Mats Jegebo, som både utbildat teamet samt leder det aktuella programmet. De kommer berätta vad som krävs och hur de gick tillväga. 

Ovanpå detta kommer du få tillfälle att lära dig av teamets medlemmar: Scrum Master, produktägare och leveransteamet.

Teamet

Teamet består av elva personer, exklusive programledare och Scrum Master. Normalt hade det krävts minst det dubbla antalet personer men vår metodik möjliggör en effektiv process!

Teammedlemmarna kommer att stå vid sina respektive stationer och med egna ord berätta om sin del i programmet och hur det är att arbeta på detta sätt – en unik möjlighet!

Vad du får med dig hem

Mats och Per-Magnus kommer närmare berätta hur de kan motivera så få att leverera så mycket och hur man lyckas planera, estimera och styra ett program med den agila metoden. Till och med i en traditionell verksamhet som energiproduktion!

Efter en paus med lite förfriskningar får du gå runt till de olika stationerna där teammedlemmarna är med och själva berättar om sina respektive roller.

Vi kommer att försöka återskapa känslan av teamrummet med programplan på väggen och höra Scrum Master:n med egna ord berätta om arbetet med teamet, arkitekten berätta om designteknik, etcetera.

Mätningar och mätetal

Vi kommer bland annat att visa hur vi mäter effekten i verksamheten av teamets arbete, hur vi mäter värdet i teamets leverans samt berätta om ett nyligen avslutat examensarbete på Linköpings universitet: ”Impact of Adapting to Flow”, där författarna jämfört teamet på Söderenergi med två andra agila team och akademiskt granskat vilken påverkan vår agila metodik haft på teamets leverans.

Flow definieras av dem som "The state of optimal performance achieved by applying a clear, consistent, persistent and unified vision at all levels of an organization”.

I det arbetetet granskas effekten av att tillämpa principerna för Flow och du kommer även att få chansen att få prata med författarna till detta arbete och höra mer om kraven på mätmetoder i den akademiska världen.


Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!