UX, KPI, KundnyttaDefiniera KPI:er för kundnytta

Sätt mätetal för kundupplevelsen i era digitala produkter

Strategiska nyckeltal, KPI:er spelar en allt mer viktig roll  i verksamheter och affärsutveckling – men ofta bortser dessa tyvärr från kundnytta

Denna kurs ger dig verktyg och förståelse att kunna definiera och arbeta med KPI:er för kundupplevelsen och att hitta rätt strategiska nyckeltal för att uppnå en balans mellan kundnytta och affärsnytta. 

Under kursen alterneras korta föreläsningar med praktiska uppgifter och diskussioner. Vi utgår ifrån era utmaningar och kommer tillsammans coacha varandra att hitta rätt KPI:er för era verksamheter, samt identifiera hur dessa kan följas upp.

SYFTE

Kursen ger dig

  • Du lär dig:
  • Definitionen av kundnytta och användarnytta samt hur detta kan följas upp för att veta om ni lyckats med era investeringar
  • Att arbeta med rätt KPI:er utifrån din organisations förutsättningar och affär.
  • Att utifrån er verksamhets nuläge definiera önskat läge.

MÅLGRUPP

Kurs för dig som

Kursen vänder sig till dig som arbetar i ledande position oavsett huvudansvar, t ex IT, marknad, sälj etc.

För att kursen ska bli så bra som möjligt krävs det att du som deltagare delar med dig av dina erfarenheter och medverkar i gruppdiskussioner. Vi vill skapa en kurs där man hör, ser och diskuterar. 

LÄRARE

Kursledare

Anette LovasAnette Lovas, konsult på Frontit och fd User Experience chef på Expressen. Anette har arbetat med User Experience i 15 år. Både operativt som interaktionsdesigner i utvecklingsteam men även drivit stora webb- och organisationsförändringsprojekt på företag som Expressen, Eriksson, Lantmännen, Arbetsförmedlingen etc. Anette föreläser även inom datadriven design och Customer Experience.  

Lina HolmgrenLina Holmgren, UX-strateg på Forefront. Lina har 15 års erfarenhet av att skapa kundupplevelser som tillgodoser verksamhetens komplexa behov. Hon har arbetat med många olika branscher och med både små och stora företag och organisationer.


Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!