pm3, Agile, förvaltningPm3 och agila metoder

Struktur och lättrörlighet
Kursen Pm3 och agila metoder lär dig vad det innebär att styra förvaltning med affärsnytta i fokus.

Under kursens två dagar får du kunskap om hur du med hjälp av pm3 säkrar kopplingen mellan snabbfotat agilt arbete och organisationens måluppfyllnad.

Du får även konkreta råd om vad du behöver veta när du arbetar med pm3 och agila metoder i kombination.

Kursen innehåller teorigenomgångar och grupparbeten med praktiska övningar.

Våra övriga utbildningar inom området.

Undvik fallgropar när du arbetar med pm3 och agila metoder

Syfte

Kursen ger dig

Ger dig en övergripande förståelse för hur pm3 och agil utveckling kan samverka inom organisationer. 

Du som deltagare får lära dig hur det agila arbetet kan skalas upp med hjälp av pm3 samt hur man kan dra nytta av respektive modells styrkor för att nå hög verksamhetsnytta.

  • Du lär dig hur:
  • Pm3 kan skapa en brygga mellan agilt arbete och organisationens mål och inriktning
  • En organisation kan kombinera arbetet med förvaltningsplanen med produktbackloggar och sprinthantering
  • Organisationen kan jobba med agila team i förvaltningsorganisationen

Målgrupp

Kurs för dig som

Du som leder förvaltning/utvecklar eller ansvarar för arbetssätt/metoder.


Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!