Förvaltningsstyrning, pm3, ITILPm3 och ITIL i samspel

Det blir allt vanligare att organisationer använder både pm3 och ITIL för att styra och effektivt arbeta med förvaltning.

Kursen ger dig en djupare förståelse för hur pm3 och ITIL kan samverka och hur de gemensamt kan öka styrning och kvalitet i systemförvaltning. Som kursdeltagare får du en möjlighet att analysera och diskutera exempel utifrån din verklighet.

Övningarna utgår från ett antal verklighetsbaserade situationer som bildar underlag för de grupparbeten som genomförs.

Under utbildningen används olika former av arbetsmaterial kring processanpassning, roll- och ansvarsbeskrivningar samt att få roller att fungera i samverkan mellan ITIL och pm3.

Kursen omfattar två dagar.

Våra övriga utbildningar inom området.

Ger dig en djupare förståelse för hur pm3 och ITIL kan samverka

Syfte

Kursen ger dig

Kursen syftar till att ge en djupare förståelse för hur pm3 och ITIL kan samverka i din organisation. Här går vi närmare in på de grundläggande begrepp som finns i modellen och ramverket och hur de förhåller sig till varandra.

  • Du lär dig:
  • Tjänst och/eller förvaltningsprodukt, vad är det vi förvaltar
  • Roller och organisering – vem som ansvarar för vad och hur de kan samverka
  • IT-governance och tjänsteleverans, hur vi använder modell och ramverk för att få bästa effekt
  • Samspelet i en organisation som helhet med övrig verksamhetsstyrning och planering

Målgrupp

Kurs för dig som

Kursen vänder sig till dig som jobbar med förvaltning i praktiken eller som ansvarar för arbetssätt, metoder, modeller, ramverk och har en grundläggande kunskap om pm3 och ITIL samt vill fördjupa dig i deras samverkan.


Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!