Förvaltning med pm3Portföljstyrning med pm3

Skapa en samlad styrning för den totala uppdragsportföljen
I portföljstyrning med pm3 fokuserar vi på de viktigaste framgångsfaktorerna för en väl fungerande portföljstyrning av såväl förvaltningsportföljen som de IT-relaterade utvecklingsprojekten.

Utbildningen fokuserar på de mest aktuella utmaningarna i att bedriva ett effektivt portföljstyrningsarbete, både ur ett förvaltnings- och ett projektperspektiv.

Du får en övergripande inblick i hur verksamheten involveras i styrningen och hur verksamhetsstyrningen behöver vara strukturerad för att ge verklig nytta. Du får också ta del av viktiga framgångsfaktorer och vanliga fallgropar för portföljstyrning.

I grupparbeten och diskussioner får du som kursdeltagare analysera och lära av konkreta exempel från verkligheten.

Kursen omfattar två dagar.

Läs om övriga utbildningar inom området.

Bedriv ett effektivt portföljstyrningsarbete

Syfte

Vad kursen ger dig

Kursen syftar till att ge förståelse för pm3 som portföljstyrningsmodell och även ge övergripande inblick i hur strukturerad IT-styrning skapar ökad verksamhetsnytta och ett bättre samarbete mellan verksamhet och IT.

Målgrupp

Kurs för dig som

Utbildningen vänder sig till dig som vill veta mer om portföljstyrning, IT governance och hur du får till en god styrning av IT i tät samverkan med nyttjande verksamheter.

  • Kursen vänder sig exempelvis till dig som:
  • Redan jobbar enligt pm3, men undrar om modellen verkligen har tillämpats på bästa sätt inom din organisation
  • Jobbar enligt pm3 inom enskilda objekt, men vill ta nästa steg mot en övergripande styrning för hela förvaltningsportföljen.

Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!