Problem Management

Certifierad specialist
Kursen ger dig en förståelse för principerna för, och praktisk erfarenhet av att använda, bästa praxis i branschen för Problem Management och hur processen kan införas och styras i en organisation.

Specialistkurs för dig som önskar öka förutsättningarna att lyckas med Problem Management i din organisation. Kursen ger också möjligheten att certifiera sig i specialistrollen som Problem Manager.

Efter avslutad kurs och certifiering har du tillräcklig kompetens för att kunna ansvara för införande och förbättring av Problem Management.

Kursen omfattar två dagar.

Våra övriga utbildningar inom området.

Bästa praxis i branschen för Problem Management

målgrupp

Kurs för dig som

Kursen riktar sig till dig som arbetar eller planerar att arbeta med Problem Management ur ett ledningsperspektiv.

  • Kursen riktar sig till:
  • Individer som behöver praktiska kunskaper om branschens bästa praxis i Problem Management och hur det kan användas för att höja kvaliteten på IT Service Management inom en organisation
  • Problem Management ansvariga eller process ägare som skall definiera en process och utöva ledning och styrning av dessa
  • Övrig ledningspersonal involverad i IT Service Managements ledning och styrning och som behöver specialkunskaper i detta område
  • Individer som vill certifiera sig i sin yrkesroll

Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!