Effektivisera dina processer

Kursen varvar teori med praktiskt arbete. Du kommer att genomföra en analys av hur din egen process mår. Därefter formulerar du en målbild och påbörjar arbetet med att ta fram en handlingsplan för att uppnå den.

Du kommer också att få göra en analys av din verksamhets beredskap att jobba flödesorienterat och hur du hanterar dina förutsättningar.

Kursen är indelad i två avsnitt. Det första avsnittet inleds med en gemensam lunch dag ett och avslutas med en kvällsaktivitet dag två.

Mellan avsnitt ett och två kommer du att genomföra enskilt arbete med en handlingsplan. Du får även tillgång till individuell handledning (totalt en halvdag).

Dag 1–3

Innehåll

 • Följande frågeställningar tas upp under kursen:
 • Vad kännetecknar en bra process?
 • Hur får vi processerna att hänga ihop?
 • Vilka befogenheter, ansvar och beslutsmandat ska du ha som processägare?
 • Vilka andra roller kräver en processorienterad organisation?
 • Hur ska processroller och deras ansvar balanseras med befintliga linjeroller?
 • Hur gör vi processarbetet attraktivt?
 • Hur säkerställer du att din process passar in i helheten?
 • Hur formulerar du processmål som bidrar till verksamhetens övergripande mål och som levererar efterfrågat kundvärde?
 • Varför lyckas så få företag med att processorientera verksamheten? Vad gör de som lyckas?
 • Vilka förutsättningar har din verksamhet att arbeta processorienterat?
 • Vilket ledarskap krävs av en processorienterad verksamhet?
 • Vad är det i ett företags kultur och värderingar som kan hjälpa eller stjälpa ett processarbete?
 • Hur bedrivs förändringsledning i praktiken?

Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!