Lean & agil produktägare Product Owner 360

Bli en agil produktägare som levererar
Rollen Product Owner kommer från den agila världen. Det är en aktiv produktägare som ansvarar för nyttan, värdeskapandet och innehållet i en produkt, tjänst eller verksamhet. Rollen står för ett nytt sätt att leda och driva produktutveckling.

I den här tredagarskursen får du en djup förståelse för de metoder, verktyg och tekniker som en Product Owner använder för att säkerställa effektmål i verksamheter och projekt.

 • Du får lära dig:
 • Analysera din verksamhet och omvärld och identifiera möjlig nytta
 • Prioritera leveranser baserade på slutlig verksamhetsnytta
 • Maximera leveransförmåga och engagemang hos dina leveransteam
 • Hantera krav och backloggar optimalt
 • Identifiera praktiska mätetal som hjälper dig att nå mål stegvis

En Product Owner får teamet att fokusera på effektmål och verksamhetsnytta

En Product Owner är verksamhetens och affärens representant i agil produktutveckling. Rollen är en kombination av beställare och projektledare.

Du som vill bli en Product Owner kan vara en beställare från verksamheten som vill delta mer aktivt i produktutvecklingen. Kanske en linje- eller affärsområdeschef.

Du kan också vara en Scrum Master eller projektledare som vill komma närmare verksamheten och affärsutvecklingen.

Grunden för ett fungerande produktägarskap är förmågan att kunna identifiera och kommunicera nyttan till berörda parter. Sedan handlar det om att prioritera resurser och sätta delmål.

Du är navet i hjulet, kring vilken all nytta kretsar.

Syfte

Kursen ger dig

I den här utbildningen kombinerar vi det senaste inom Agile, Value Management och Lean Start-Up för att ge dig konkreta verktyg som säkerställer värde och kundnytta i dina leveranser. Du lär dig vad som är grunden för framgång hos företag som till exempel DropBox, Facebook och Groupon.

Förbered dig för en kurs fylld av workshops och gruppövningar.

MÅLGRUPP

Kurs för dig som

Kursen passar för chefer, ledare, produktägare, Scrum Masters, och andra roller med ansvar för värdeskapande.. 

 • Product Owner 360 vänder sig till dig som är
 • Produktchef, produktansvarig eller liknande och vill vässa din förmåga att skapa värde
 • Aktiv beställare och vill bli aktivare i din relation med kunder och leverantörer
 • Ledningsgrupper med stort ansvar för nyttan och vad som levereras
 • Kravansvarig, och vill röra dig mot värde och affärsmannaskap
 • Leveransansvarig och vill ha en större förståelse och förmåga att kunna ta en bättre och större dialog med kunder, beställare och ledning
 • Programledare, projektledare, Scrum Masters och vill bli ännu bättre på att stödja och ta en dialog med dina beställare och kunder
 • Linjechef och sitter i en ledningsgrupp, och vill bli bättre på att vårda värdeperspektivet
 • Coach eller konsult där din roll handlar om att stödja och coacha beställare, kunder och produktägare

Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!