Lean, Agile, ProduktutvecklingAtt införa Scaled Agile Framework (SAFe)

Scaled Agile Framework®
En tvådagarskurs om hur du leder organisationer till att uppnå ett effektivare flöde i produktutvecklingen – ett mål som uppnås genom att införa ramverket SAFe.

Kursen ger dig en fördjupad förståelse för principerna bakom SAFe och hur du tillämpar ramverket i praktiken.

Här ingår att starta program baserade på Lean och Agile, att skala upp tillämpningen av Agile samt att hantera en portfölj av program och utvecklingsprojekt med SAFe.

Stora komplexa organisationer inser ofta vilka fördelar Lean och agila metoder kan ge, men brottas med hur dessa metoder kan tillämpas i större sammanhang – detta problem löser SAFe.

Fördjupad förståelse för principerna bakom SAFe

Syfte

Kursen ger dig

Syftet med kursen är att förbereda ledare med leveransansvar att använda SAFe i praktiken ute i sina organisationer. Kursen är också en förutsättning för certifieringen SAFe Agilist (SA).

  • Under kursen lär du dig:
  • Grunderna i SAFe utifrån ett Lean och Agile-tänkande
  • Hur SAFe organiserar regelbundna leveranser med hjälp av Agile Release Trains
  • Hur du planerar och samordnar leveransgrupper bestående av 50-150 personer
  • Att införa en responsiv investeringsprocess
  • Hur du bättre kan leda stora organisationer med kunskapsarbetare

Målgrupp

Kurs för dig som

Kursen riktar sig till ledare med leveransansvar inom IT samt förändringsledare i stora organisationer. Det är roller som ofta arbetar med leveranser inom program och projektportföljer samt affärs- och värdeutveckling.

Dessa återfinns inom bank och finans, försäkringar, telekom, retail, energi, tillverkande industrier och offentliga förvaltningar.

Kursdeltagare bör ha cirka fem års erfarenhet inom utvecklingsteam med leveransansvar.


Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!