Heldagsworkshop: Sharkonomics

Bli uppslukad av Sharkonomics!
Hajar är inte bara naturens mest fruktade rovdjur, de är också strategiska och effektiva, egenskaper som kan vara till nytta även i affärslivet. Lyssna till Stefan Engeseth och gästföreläsare från Ericsson och ICA!

Sharkonimics_bookStefan Engeseth har skrivit boken Sharkonomics - How to attack market leaders som tar sin utgångspunkt i ett av våra mest fruktade rovdjur, hajen.

Genom att studera hajens beteendemönster, instinkter och karaktärsdrag - till exempel att jaga i flock och att hitta den döda vinkeln - har Stefan Engeseth utvecklat ett antal affärsstrategier som kan vara användbara för företag som, oberoende av storlek, vill utmana sina konkurrenters affärsmodeller.

Under dagen får ni ta del av två gästföreläsare som delar med sig av sina erfarenheter, Mats Pettersson från Ericsson och Johanna Karwonen från ICA.

08.00 - 08.30 Kaffe, frukostmingel 

08.30 - 11:30 Förmiddagspass

Vi gästas av författaren och bloggaren Stefan Engeseth som tar oss med i hur även mindre företag, genom att ta lärdom av hajars beteenden, kan lyckas ta marknadsandelar från sina betydligt större konkurrenter.

Richard Branson – To survive, companies have to behave like sharks – if they don’t keep moving they will drown.

 • Frågor vi kommer arbeta med på förmiddagen:
 • Hur kan IT-branschen attakera bygg-, bank-, el-,transport-, mode-, livsmedelsbranschen och allt som nu med digital transformation simmar in i deras gap? Attack!
 • Kan hajar få ert företag simma fortare? Speed!
 • Hur kan ni attackera nya affärsmöjligheter? Disruptive!
 • Kan hajar öka er föreställningsförmåga? Change!
 • Vad kan ni lära ifrån hajars attack strategier som utvecklats i mer än 420 år? Adapt!
 • Hur aggressiva är ni idag, hur aggressiva kan ni bli? Attack!

11:30 – 12:30 Lunch

12:30 – 16:30 Eftermiddagspass

Är din organisation på väg att bli hajmat? Sharkonomics handlar inte bara om attack. Under eftermiddagen tar Stefan även upp vilka strategier företag kan använda sig av för att försvara sig mot angrepp.

I naturen måste hajarna förflytta sig för att överleva, men i affärsvärlden fastnat ofta företag i sin egen historia, och det finns en risk för dem att bli hajmat. 

Brian Solis – You are swimming with sharks and you may not even know it. 

Du kommer att få insikt och verktyg som hjälper ditt företag att överleva och utvecklas, allt för att möta konkurrens. Naturen är mycket smartare än såväl Stanford, Apple, Google och Harvard. Trots allt har hajar utvecklats i över 420 miljoner år, och är fortfarande dominanta i sitt territorium.

 • Frågor vi kommer arbeta med på eftermiddagen:
 • Vad finns i vattnet? Business Intelligence
 • Hur skulle konkurrenterna attackera ert företag/bransch? Innovation!
 • Varför försvinner vissa bolag? Denial vs Business model!
 • Arbetar ni idag med försvar? Vad kan ni lära av hajars försvarsstrategier? Defence!
 • Hajar dör om de inte simmar, hur fort simmar ert förtag i relation till konkurrenterna? Move or die!
 • Hur gör man för att inte fastna i historien och simma mot framtiden? Design thinking!

Ta del av exempel från inom B2B, B2C och C2C. Publiken får själva arbeta fram attack- och och försvararssituationer (attack- och försvarsstrategier).

Tonje Elisabeth Aaroe, Industry Manager, Google– Finally something new and fresh! Straight to the point!

StefanStefan Engeseth är faciltator och guide. Stefan är författare, konsult, föreläsare och gästprofessor och en av Europas mest kreativa affärsutvecklare. 

Sharkonomics är hans fjärde bok, som nyligen släppts på Japanska och Kinesiska. Stefan har hållit hundratals föreläsningar och workshops i olika delar av världen för företag och akademiska institutioner.

MatsMats Pettersson, affärsmodellsevangelist på Ericsson. 

Mats ansvarar för affärsmodells- och kommersiellutveckling vid koncernfunktionen Sales. Han har över 20 års erfarenhet av försäljning och affärsutveckling i olika delar av världen med tyngdpunkt på Asien. Mats har både teoretisk och praktisk erfarenhet av att förändra och implementera nya affärsmodeller.

JohannaJohanna Karwonen, projektledare Affärsanalys, Sortiment & Inköp, ICA Sverige.

Johanna leder strategiska och affärsrelaterade projekt på ICA, företaget där affärsmodellen varit en av framgångsfaktorerna till att nå en marknadsledande position men där affärsmodellen också bidrar till utmaningar t.ex. när det kommer till digitalisering.


Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!