ITIL på svenska

Den viktigaste komponenten i en tjänsteorienterad IT-leverans är den egna organisationen.

Under kursen går vi igenom grunderna i Service Management samt ger en övergripande introduktion till styrmodellen i TRIM och hur denna kan kopplas till den egna organisationen.

Lärare

Kursledare

Pelle RåstockPelle Råstock har arbetat med både operativa och strategiska IT frågor i mer än 20 år, varav den senare halvan som lärare och konsult inom IT Service Management.

Uppdragen har omfattat alla typer av organisationer från kommuner och statliga verk till privat tillverkningsindustri. Pelle har även författat boken ”Att leverera IT-tjänster” som beskriver en enklare väg till ITIL.

Praktisk information

Format och kurslitteratur

Formatet på kursen är interaktivt med en blandning av teori och övningar för att ge deltagaren en bra förståelse för materialet. Alla deltagare får kursdokumentation i form av en kurspärm samt boken Att leverera IT-tjänster som ligger till grund för modellen TRIM. 

Certifiering

Certifieringskostnaden ingår ej i kursavgiften och tillkommer med SEK 2 300 exkl. moms.

Provet genomförs ca 15:00 dag två på utbildningen och förväntas ta ca 60 minuter. Anmälan till tentamen sker automatisk i samband med anmälan till kursen.

Meddela oss vid din anmälan om du inte önskar göra certifieringsprovet.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs för denna kurs. Kursen beskriver grunderna i Service Management på ett sådant sätt att även deltagare som inte läst ITIL® tidigare kan få en förståelse för hur det fungerar.

Eftersom modellen bygger på ITIL® så kan även den som utbildat sig i ramverket relatera till innehållet. 


Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!