Synliggör värdeflödet

Dag 1

Innehåll

Du får en introduktion till Vintergatan och tankarna bakom den. Vi tittar även på kopplingen till andra arkitekturmodeller för att sedan påbörja det praktiskta arbetet med den egna verksamheten och din egen Vintergata.

Vilket är värdeflödet, hur kan vi visa det? Vilken takt, hjärtslag slår i er organisation? Vilka övergripande förmågor har ni i er verksamhet?

Dag 2

Innehåll

Dagen börjar med återkoppling från dag 1 och reflektioner från den egna organisationen. Vi tittar på beroenden och samband.

  • Vintergatan och olika förändringsprojekt – hur kan vi använda modellen vid förändringar, kravställning och olika lösningsscenarios. Vi visar exempel på hur gjort i olika situationer.
  • Praktiskt arbete – kan modellen användas för något förändringsprojekt du står inför nu?
  • Vintergatan och översikter – hur kan modellen användas till att visa ansvarsfördelning mellan team, beslutsforum eller andra perspektiv? Kan vi visa de pågående förändringsprojekten i Vintergatan? Visa beroenden mellan dem?
  • Det egna arbetet fortsätter och vi använder Vintergatan för att belysa, förstå och kommunicera kring de utmaningar ni har. 
  • En uppgift delas ut till dag 3.

Dag 3

Innehåll

Dagen börjar med återkoppling från dag 2 och reflektioner från den egna organisationen. Vi tittar på hur vi kan använda Vintergatan för att förstå mer kring produkterna, värdeflödet och samspelet med förmågorna.

Hur skapar och testar vi olika scenarios, strategisk planering och hur vi kan få bättre översikter och förståelse för hur vår verksamhet fungerar och våra möjliga vägar framåt genom Vintergatan?

Vi arbetar praktiskt med modellerna utifrån den situation var och ens organisation står inför. Vi visar även exempel på hur vi har gjort och tänkt i olika situationer.


Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!