Facilitering och grafisk workshopledningVisuell workshopledning

Inriktning på mål och strategiutveckling
Kursen ger dig handfasta tekniker och verktyg för att omsätta workshopens resultat i konkreta handlingsplaner. Arbetsmetoden bygger på en förändringscykel som är baserad på ”the cycle of experience”, ett begrepp inom gestaltmetodiken.

Att använda bilder i arbetet med att utveckla strategier, mål och visioner skapar en effektivare kommunikation och förståelse mellan deltagarna i utvecklingsarbetet. Du får även ett resultat som alla känner  engagemang och delaktighet i. Arbetssättet ger också ett visuellt och kommunikativt underlag för införandet.

Kursupplagg 

Med hjälp av förändringscykeln går vi igenom nödvändiga steg såsom bakgrund, nuläge, mål- och vision, handlingsplan, genomförande och uppföljning.

Under kursen får du exempelvis lära dig att visualisera genom att rita enkla symboler. Någon erfarenhet av att teckna behöver du inte ha.

Kursen omfattar två dagar.

Våra övriga utbildningar inom området.

Utveckla strategier, mål och visioner

Syfte

Kursen ger dig

 • Visuell workshopledning innehåller bland annat:
 • Fem visuella metoder inklusive dokumentation
 • Metodik  för att genomföra mål-, visions- och strategiarbete samt förstudier
 • Verktyg för produkt- och tjänsteutveckling
 • Verktyg för grupputveckling och teambuilding
 • Träning i att leda en workshop med hjälp av grafisk facilitering
 • Kunskap i att rita med hjälp av enkla symboler
 • Kunskap om hur du kan använda resultatet av arbetssättet för fortsatt information och kommunikation
 • Ökad medvetenhet om dina egna styrkor och utvecklingsområden inom workshopledning

Målgrupp

Kurs för dig som

Kursen är till för dig som redan arbetar med workshopledning och har behov av att fördjupa och bredda dina kunskaper.

 • Visuell workshopledning riktar sig exempelvis till dig som är verksam som:
 • Affärs-/verksamhetsutvecklare
 • Projekt-/förändringsledare
 • Processutvecklare
 • Chef
 • Teamledare
 • Konsult
 • Kravhanterare
 • Beställare av IT-system
 • Systemutvecklare
 • Workshopledare
 • Kommunikatör
 • UX-/tjänstedesigner

Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!