Inriktning på mål och strategiutveckling

Kursen är inriktad på att deltagarna ska genomföra mycket egen praktisk träning.

Dag 1-2

  • Innehåll
  • Förändringscykeln – vilka steg krävs för ett lyckat strategiskt utvecklingsarbete?
  • En metodik och handfasta verktyg för strategi- mål, visionsarbete eller förstudier
  • Teori – nyttan med bilder
  • Grafisk facilitering – du får öva dig på grunderna i att rita med hjälp av enkla symboler
  • Visualisering – hur du kan visualisera med hjälp av befintliga bilder, diagram, symboler etcetera
  • Träning i att leda en workshop för mål- och strategiutveckling med hjälp av dina nya kunskaper
  • Individuell feedback och reflektion
  • En individuell utvecklingsplan

Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!