WEBINAR: Informationssäkerhet för ledare

Ta kontroll över informationssäkerheten!

Ledningshaveri är inte ”IT-haveri” – ta kontroll över informationssäkerheten! 

Området informationssäkerhet anmäler sig allt oftare i svarta rubriker om intrång, haverier och avsteg från regelverk. Hur blev det såhär?

Säkerhet betraktas och behandlas fortfarande frapperande ofta som ett IT-ansvar.

 • Varför skulle informationssäkerhet vara en IT-fråga?
 • IT kan inte avgöra vilka verksamhetsprocesser som är mest kritiska och hur länge de får ligga nere.
 • IT kan inte besluta vilka tillgångar som är skyddsvärda.
 • IT kan inte styra hur pappersbaserad och annan analog information ska hanteras.
 • IT kan inte bestämma vad säkerheten får kosta.
 • De strategiska överväganden som måste styra säkerhetsarbete kan inte göras av IT.

Vi ser att informationssäkerhet på strategisk nivå är på väg att bli en naturlig kompetens i ledningskonstellationer.

Det handlar inte om brandväggar, antivirus eller logganalys. Det handlar om risk för verksamheten, effektiv delegering genom policy och säkerhetskultur.

Vid detta webinar får du provsmaka på vår nya endagskurs Informationssäkerhet för ledare. Kursen gör dig inte till säkerhetschef men ger dig redskap att engagera dig i säkerhetsfrågor på rätt nivå. 

Det handlar inte om brandväggar, antivirus eller logganalys. Det handlar om risk för verksamheten, effektiv delegering genom policy och säkerhetskultur.

Praktisk info

Webinaret hålls vid två tillfällen och pågår i ca 1 timme. 13/3 med start kl 12:00 samt 15/3 med start kl 17:00. Anmäl dig nu!

Målgrupp

För dig som är

 • Styrelseledamot
 • Ledningsperson
 • Riskansvarig
 • Verksamhetsarkitekt
 • Projektledare
Webinaret leds av

Per StrömsjöPer Strömsjö, är utbildare och konsult inom tillämpad informationssäkerhet vid Omegapoint. Han är systemvetare och har studerat säkerhetsinformatik, kriminologi samt besluts-, risk- och policyanalys.

Under 25 år inom bank- och finanssektorn har Per bland annat etablerat riskhantering inom teknisk infrastruktur, utbildat i kris- och kontinuitetsfrågor samt varit ställföreträdande säkerhetschef.

Säkerhet är en kvalitetsaspekt i varje system, tjänst eller process och får aldrig reduceras till "någon annans problem", anser Per som trivs bäst i rollen som utbildare, coach och mentor.


Kontakta mig!

Vill du veta mer eller har du frågor om den här utbildningen? Fyll i ditt telefonnummer eller e-post så kontaktar vi dig inom kort!

Tack för visat intresse

Vi kommer att kontakta dig så fort som möjligt!