Verksamhetsutveckling – utbildningsområde

Verksamhetsutveckling handlar om att effektivisera. Med minsta möjliga insats, ska du få maximal utdelning genom smarta arbetsprocesser, motiverad personal och en tydlig målbild.

IT-relaterade roller som arbetar med verksamhetsutveckling kan omsätta affärens krav till effektiva IT-stöd. I arbetet ingår bland annat att ställa krav på processer och IT-utveckling samt att genomföra upphandlingar.

Vi erbjuder utbildningar inom flera områden och nivåer. Du hittar dem nedan.

Tillsammans skapar vi effektivitet, förbättrade processer och utveckling av din verksamhet

loading...