Marina Rauséus

Marina Rauséus, Statistiska centralbyrån, gick utbildningen Certifierad förvaltningsledare 2014.