Certifierad verksamhetsarkitekt, Ylva Purfürst, Jordbruksverket

Ylva Purfürst gick Dataföreningen Kompetens utbildning Certifierad verksamhetsarkitekt hösten 2014