Betrakta säkerhet som kvalitet

Per Strömsjö, lärare på kursen betonar vikten av att betrakta säkerhet som kvalitet. Kursen hette tidigare Kvalitetssäkra din IT-säkerhet