Certifierad förvaltningsledare

Kerstin Hägglund presenterar utbildningen Certifierad förvalltningsledare