Certifierad förvaltningsledare, Mikael Hellqvist

Mikael Hellqvist, Västerås stad, gick utbildningen Certifierad förvaltningsledare 2014-2015