Darko Tilldal, CGI Sverige AB

Darko Tilldal gick Dataföreningen Kompetens utbildning Certifierad affärsarkitekt 2013