Eftersändning – Innovation med IoT

Eftersändning av frukostmötet, Innovation med IoT, kring hur tillämpning av IoT-lösningar kan vara en grund för förbättrade affärsprocesser och utveckling av nya produkter och affärsmodeller.